Naar homepagina Elishout

secondary-secundair-onderwijs

Planttechnische Wetenschappen

Wat?

In deze richting leer je een modern tuinbouwbedrijf opzetten en leiden. Je maakt kennis met de verschillende teelten, met teeltplanning en -opvolging, met zaaien, mesten en oogsten, ... Je leert tuinbouwconstructies kennen evenals klimaatregeling en -beheersing, en de afstelling, werking en het onderhoud van motoren en ander tuingerief. Je verdiept je in ziekteverwekkers en hun bestrijding. Je buigt je tenslotte ook over al wat bij de uitbating van een tuinbouwbedrijf komt kijken: boekhouding, aan- en verkoopverrichtingen, betalingen, tuinbouwbeleid, investeringen, tuinbouwkrediet, wetgeving, ...

En later?

Deze richting biedt directe tewerkstellingskansen in de tuinbouwsector als patroon of als werknemer in kwekerijen en teeltbedrijven, als groenteteler, tuinier of bloementeler.

Lessentabel

  2de graad
TSO
Plant, dier en milieutechnieken

3de graad
TSO
Planttechnische wetenschappen

 

BASIS 20 15
AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2 2
AV Aardrijkskunde  1 1
AV Biologie  1  
AV Chemie  1  
AV Engels  2 2
AV Frans  2 2
AV Fysica  1  
AV Geschiedenis  1 1
AV Lichamelijke opvoeding  2 2
AV Nederlands  4 3
AV Wiskunde  3 2
SPECIFIEK GEDEELTE 8 15
TV/PV Geïntegreerd Plant 3  
TV/PV Geïntegreerd Dier 3  
TV/PV Geïntegreerd Milietechnieken 2  
TV/PV Groeibeheersing & veiligheid   6
TV/PV Geïntegreerd Technieken van aanleg en onderhoud   5
PV Stage tuinbouw/landbouw   4
Complementair 6 5
TV Toegepaste Economie   2
TV/PV Geïntegreerd Uitbreiding Milieutechnieken 1  
TV/PV Geïntegreerd Uitbreiding Plant 4  
TV/PV Geïntegreerd Uitbreiding Dier 1  
TV/PV Geïntegreerd Stedelijk groen   3
     
ALGEMEEN TOTAAL 34 35