Naar homepagina Elishout

secondary-secundair-onderwijs

Schoolinfo

COOVI Secundair Onderwijs is een Nederlandstalige secundaire school van het Gemeenschapsonderwijs te Brussel waarvan de onderwijsvisie vastgelegd is in haar eigen pedagogisch project. Wij zijn aangesloten bij de koepelorganisatie van het Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten en maken deel uit van de scholengemeenschap “De Zenne”. Wij bieden TSO- en BSO- studierichtingen aan in de tuinbouw- en de voedingssector, met name hotel, bakkerij en slagerij.  

Schoolvisie Schoolreglement Inschrijvingen Praktische info