Naar homepagina Elishout

secondary-secundair-onderwijs

Schoolvisie

Het pedagogisch beleid van onze school COOVI Secundair Onderwijs, wordt ondersteund door 3 grote pijlers: 

  • Eigenheid
  • Service
  • Vakkennis.  

 

Eigenheid

De school is gelegen in een open, groene en veilige omgeving die makkelijk bereikbaar is. Naast zin en oog voor traditie hechten we veel belang aan vernieuwing en participatie in al hun facetten. Een professioneel en dynamisch lerarenteam garandeert een doelbewuste en praktijkgerichte opleiding. Samen met de inrichtende macht van het gemeenschapsonderwijs staan wij borg voor zeer goed uitgeruste ateliers, klaslokalen en didactisch materiaal. Wij beogen de talenten van leerlingen zintuiglijk te prikkelen tot de ontwikkeling van een luisterend oor, een goede smaak, een gevoelige neus, een vastberaden hand met een oog voor mensen. Onze doelstelling is leerlingen optimaal te ontplooien zodat ze met algemene vorming en beroepstrots in de maatschappij stappen of verder studeren.  

Service

Voor ons betekent service de zorg voor elkaar en voor onze klanten. Vanuit deze visie hechten we veel belang aan het mensgericht zijn en aan waarden zoals dienstbaarheid, stiptheid, voorkomendheid, smaakvolle gastvrijheid en een ingebed disciplinebesef. Problemen gaan wij niet uit de weg doch willen wij oplossen door met elkaar te communiceren, door naar elkaar te luisteren, elkaar te helpen en te stimuleren. Enthousiasme, volharding en stressbestendigheid zorgen voor een creatieve en effectieve oplossing in iedere situatie. Houding en voorkomen volgen hierbij goede smaak en algemeen fatsoen. Kleding en symbolen die expliciet uiting geven aan ideologische, politieke en religieuze overtuigingen passen niet in de leefwereld van onze school. 

Vakkennis

Op onze school gaat gedreven vakkennis hand in hand met de brede algemene vorming. Een belangrijke klemtoon wordt gelegd op creativiteit, hygiëne, veiligheid en levenslang leren. Hierbij staan we open voor innovatie en nieuwe trends. De ambitie van onze leerlingen wordt duidelijk bij deelname aan vakwedstrijden en projecten. Zij worden ook bewust gemaakt van hun bijdrage aan het milieu en het gebruik van (h)eerlijke producten.   

Studeren te COOVI betekent ook studeren te Brussel waar verschillende culturen elkaar ontmoeten en positief beïnvloeden met kansen tot internationalisering. Talenkennis vinden wij een must; daarom onderwijzen wij  meerdere talen in alle jaren. Verder ondersteunt een zorgende en stimulerende begeleiding onze leerlingen op weg naar morgen. COOVI secundair onderwijs leidt de leerlingen op tot competente mensen, die hun kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes inzetten om resultaat te behalen in concrete situaties.