Naar homepagina Elishout

secondary-secundair-onderwijs

Slagerij en Vleeswarenbereiding

Wat?

Deze richting is sterk op de praktijk gericht en biedt een polyvalente opleiding in de breed opgevatte vleessector. Je maakt er kennis met de verschillende aspecten die bij de uitbating van een bedrijf belangrijk zijn: rechten en plichten van de handelaar, aan-en verkoopverrichtingen, betalingsmiddelen, vereenvoudigd boekhouden, ondernemingsvormen, vestigingsproblemen, ... Je leert een aantal technieken beheersen: bereidingen, recepturen, versnijdingstechnieken, vakterminologie, bewaar- en verpakkingsmogelijkheden, veiligheid, hygiëne en milieu, verkoop van de gerechten, ...

Door praktijkoefeningen en stages leer je snel, efficiënt en verantwoord werken en het hoofd bieden aan mogelijke noodsituaties.

En later?

Je kunt aan het werk als ambachtelijk slager in een bedrijf of als industrieel slager in een (middel)grote onderneming. Na een aantal jaren praktische ervaring kun je je als zelfstandig slager vestigen.

Je kunt ook een zevende specialisatiejaar volgen om zo het diploma secundair onderwijs te behalen.

Lessentabel

  2de graad
BSO
Slagerij
3de graad BSO
Slagerij
BASIS 12 10
AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer  2 2
AV Frans  2 2
AV Lichamelijke opvoeding  2 2
AV Project algemene vakken  6 4
SPECIFIEK GEDEELTE 22 24
AV Plastische opvoeding   1
TV Slagerij  4 4
PV Praktijk slagerij  18 14
PV Stage slagerij   5
COMPLEMENTAIR 2 2
     
TV Toegepaste economie   2
     
ALGEMEEN TOTAAL 34 36