Naar homepagina Elishout

secondary-secundair-onderwijs

Tuinaanleg en -onderhoud

Anderlecht blijft de oprit voor Brussel, Europese hoofdstad vol stedelijk groen, ideaal om onze tuinbouwexpertise op te richten.

In het 7de specialisatiejaar tuinaanleg en onderhoud leggen we als geen andere tuinbouwschool de nadruk op het stedelijk groen. Deze hoofdzakelijk praktijkgerichte opleiding richt zich op alle aspecten van het aanleggen en onderhouden van daktuinen, groene gevels en interieurbeplantingen. Gedurende dit jaar worden constructies, standplaats, plantenkennis en machinegebruik bestudeerd en uitvoerig geoefend.

Als tuinbouwschool willen we dicht bij de realiteit van de bedrijfswereld staan, en dus nauw verbonden voor stages, bedrijfsbezoeken en werkplekleren.

Lessentabel

BASIS 12
AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer  2
AV Frans  2
AV Lichamelijke opvoeding  2
AV Project algemene vakken  6
SPECIFIEK GEDEELTE 18
TV/PV Geïntegreerd Tuinbouw 10
PV Stage tuinbouw/landbouw 8
COMPLEMENTAIR 4
PV Stedelijk groen 4
   
ALGEMEEN TOTAAL 36