Naar homepagina Elishout

secondary-volwassenen

Afgestudeerden

Laat COOVI niet enkel een herinnering zijn,
maar ook een fijn 'thuis komen'...

Wanneer je deze pagina aanklikt, ben je wellicht al afgestudeerd aan CVO COOVI. Omdat je opleiding niet stopt na je opleiding, willen we je o.a. via deze weg informeren over de initiatieven die we vanuit het CVO voor onze alumni nemen.

Voor CVO COOVI zijn alumni immers belangrijk. Als afgestudeerde kan je een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs, door feedback te geven over de opleiding en door input te leveren over je beroepssituatie.

Het centrum betrekt haar afgestudeerde cursisten daarom ook na afstuderen bij de opleidingen.

HOE?

Bevragingen over de opleiding

De oud-cursisten geven op deze manier inhoudelijke input over de opleidingen. Ze kunnen vanuit het werkveld terugkoppelen naar de opleiding. Deze feedback wordt door de opleiding gebruikt als continue kwaliteitsverbetering.

Focusgroepen met alumni en werkveld

Het centrum organiseert focusgroepen met afgestudeerden en het werkveld in enkele opleidingen. Hierbij wordt in overleg gegaan met de afgestudeerden met betrekking tot de verbeteringsinitiatieven die door de opleiding kunnen genomen worden. Het centrum stelt zich tot doel deze focusgroepen uit te breiden naar alle opleidingen.

Workshops en infoavonden

De oud-cursisten worden uitgenodigd bij lezingen, workshops of bijscholingen die door de opleidingen worden georganiseerd. Kan je maar niet genoeg krijgen van ons CVO? Levenslang leren dan!

Jaarlijkse activiteit

Jaarlijks worden de oud-cursisten uitgenodigd op een zomerse afsluiter van het centrumwerkjaar. Een informeel samenzijn, gecombineerd met tal van activiteiten. Hier krijg  je de kans om ervaringen uit te wisselen met andere afgestudeerden en persoonlijke en professionele contacten aan te scherpen. Je wordt op de hoogte gehouden van het aanbod aan opleidingen en initiatieven van het centrum. En natuurlijk is het ook gewoon fijn om je vroegere klasgenoten terug te zien.

Vacatures

Als afgestudeerde kan je blijven gebruik maken van onze vacature-rubriek (website) bij het zoeken naar of plaatsen van een job. Zowel interne als externe vacatures vind je op onze website terug.

Enkele andere initiatieven:

  • Toegico: Vereniging van cursisten en afgestudeerde gidsen en reisleiders van ons centrum. Toegico organiseert meerdaagse uitstappen, begeleide wandelingen, museumbezoeken,... en publiceert een driemaandelijks tijdschrift 'Ars Toegico'
     
  • Vanaf nu beschikbaar voor afgestudeerden SLO: een digitale databank in opbouw . Aan deze databank wordt door de cursisten gewerkt onder begeleiding van hun docenten: bedoeling is dat het geheel een mooie verzameling wordt van interessante referenties en links naar websites en digitaal lesmateriaal, vrij te downloaden informatie, open leeromgevingen, .... algemeen en per vak- of studiegebied. Hou de pagina's voor jouw vak in het oog!
     
  • infoavonden SLO: contacten leggen met het professionele werkveld en een levenlang leren is een missie die we als SLO steeds voor ogen houden.
     

 

Voor sommige initiatieven is inschrijven noodzakelijk !

Dit kan je door een e-mail te sturen naar cvo@coovi.be met vermelding van je correcte naam, de activiteit waarvoor je inschrijft, je werksituatie en je vooropleiding.

Elke afgestudeerde wordt automatisch opgenomen in de algemene databank.

Zijn je adres- en contactgegevens ondertussen gewijzigd? Mail ons via cvo@coovi.be en wij passen je gegevens zo spoedig mogelijk aan. Dank voor je medewerking!

Meewerken achter de schermen aan onze alumniwerking?

Wil je met ons meedenken over de uitwerking van een volwaardig alumniprogramma, de organisatie van activiteiten..., dan ben je meer dan welkom!
Neem contact op met cvo@coovi.be en laat horen dat je er klaar voor bent.