Naar homepagina Elishout

secondary-volwassenen

Ombudsdienst

Eerstelijnsklachtenbehandeling

Heb je een klacht of suggestie? Heb je er al over gesproken met jouw lesgever of opleidingscoördinator? Zo nee, probeer zeker eerst via deze weg. Zo ja, stuur dan een mail of neem rechtstreeks contact op met de klachtenverantwoordelijke. Er wordt gezorgd voor een efficiënte, correcte en discrete opvolging en afhandeling.

Contact: Isis Bulté

Gebouw 5 ,1ste verdieping

isis.bulte@coovi.be

02 526 51 00

Ombuds

Na respectievelijk eerst je vraag en/of probleem met de betrokken lesgever(s) en/of de opleidingscoördinator van je opleiding besproken te hebben, kan je jezelf voor eventuele betwisting van evaluaties wenden tot de ombudspersoon. Voor de verdere procedures verwijzen we je verder naar het evaluatiereglement (zie website).

Contact: Isis Bulté

Gebouw 5 ,1ste verdieping

isis.bulte@coovi.be

02 526 51 00

Tweedelijnsklachtenbehandeling

Heb je alle stappen volgens het centrumreglement ondernomen, werd de behandeling afgerond volgens de interne procedure van ons centrum en heb je geen bevredigende oplossing kunnen bereiken naar aanleiding van jouw contacten binnen het centrum, dan kan je terecht bij de algemeen directeur van Scholengroep Brussel.

Contact: Scholengroep Brussel

sgr8@g-o.be

www.scholengroepbrussel.be

Kwaliteitszorg en tevredenheid

Tevreden cursisten zijn topprioriteit bij CVO COOVI. Wij kennen dan ook graag jouw mening! Het centrum organiseert daarom frequent algemene cursistentevredenheidsenquêtes.

Op die manier blijf je anoniem, maar weten we op basis van de resultaten, waar we als centrum sterk in scoren en welke verbeteracties nodig zijn. Het zal ons ongetwijfeld stimuleren om nog harder ons best te doen.

Bedankt voor jouw inbreng!