Naar homepagina Elishout

secondary-volwassenen

Overzicht opleidingen

Hoger beroepsonderwijs
(HBO5 - Graduaat)

Secundair Volwassenenonderwijs

Lerarenopleiding

Chemie

Voeding: restaurant en keuken

Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Grafische technieken

Voeding: bakkerij

Biotechniek

Handel

Voeding: wijn en bier

Sociaal-agogisch werk

 

Land- en tuinbouw

Voeding: slagerij

 

Toerisme