Naar homepagina Elishout

secondary-volwassenen

Troeven

Aanbod

 • ruim, evenwichtig, gevarieerd, actueel, behoeftedekkend, goed gespreid, vrij uniek en volledig modulair opleidingsaanbod van volledige leertrajecten

 

Arbeidsmarktafstemming

 • CVO COOVI werkt competentiegericht en focust op de arbeidsmarkt, zodat jouw tewerkstellingskansen verhogen

 

Kwaliteit

 • Aandacht voor kwaliteitszorg met betrekking tot organisatie, beheer, begeleiding, dienstverlening, cursisten, personeel...waarbij uw mening telt!

 

Professionele lesgevers

 • Een deskundig, vakbekwaam en geëngageerd team van medewerkers

 

Gecombineerd onderwijs

 • Leren op eigen tempo, in een verantwoorde mix tussen "naar school komen" en "thuis verder studeren"

 

Trajectbegeleiding

 • Vakkundig advies over een leertraject op jouw maat

 

Remediëring en taalcoaching

 • Cursisten met studieproblemen of een taalachterstand, kunnen gratis remediëring krijgen. Door een sterke begeleiding zorgen we voor optimale slaagkansen voor al onze cursisten.

 

Samenwerking in opleiding

 • CVO COOVI werkt structureel samen met vele partners

 

Menselijke aanpak

 • CVO COOVI draagt laagdrempeligheid en een aangename lessfeer hoog in het vaandel

 

Elektronische leeromgeving

 • ELO met gratis toegang tot extra lesmateriaal

 

Infrastructuur

 • professionele en nieuwe of vernieuwde infrastructuur: gloednieuwe keukentoren, theorielokalen met digitale schoolborden, multimediafaciliteiten...

 

Bereikbaarheid

 • gelegen in een groene en gemakkelijk bereikbare campus

 

Extra activiteiten en gastsprekers

 

Meerdere startmomenten per jaar